Úvodní stránkaCycling CentrumFitCentrumSquash centrumSoláriumPronájmy a DalšíLogin
 
Zde najdete aktuální obsazenost sálů s přesným časovým rozvrhem.
Neobsazené hodiny lze využít k pronájmu.

ROZDĚLENÍ SPORTOVNÍ HALY K ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ

Víkendové akce ve sportovní hale- zde

Velký sál 2013/2014 Šermíř. sál
Po 14,00 - 15,30 FC Slovácko 14,00 - 14,30 fotbal
15,00 - 15,30 atletika
15,30 - 18,00 atletika 16,30 - 19,00 šerm
18,00 - 20,00 volejbal 19,00 - 20,00 aerob.-Nuhlíč
20,00 - 21,30 rekreační sport 20,00 - 21,00 k pronájmu
 
Út 13,00 - 16,30 FC Slovácko 14,00 - 15,30 šerm
16,00 - 19,00 judo
16,30 - 18,00 volejbal + šerm
18,00 - 21,30 volejbal 19,00 - 20,00 k pronájmu
 
St 13,00 - 15,00 FC Slovácko  
15,00 - 17,00 atletika   16,00 - 17,00 TRX-Raš.
17,00 - 18,30 házená   17,00 - 20,00 šerm
18,30 - 20,00 házená  
20,00 - 21,30 rekr. sp.  
 
Čt 13,00 - 14,30 SPŠ   14,30 - 15,00 Zš Čtyřl.
14,30 - 15,30 FC Sl   15,00 - 17,00 DDM
16,30 - 18,00 házená   17,00 - 19,30 šerm
18,00 - 21,30 volejbal   19,30 - 21,30 k pronájmu
 
14,00 - 15,30 FC Slovácko   14,15 - 15,30 atletika
15,30 - 18,30 atletika   16,00 - 19,00 judo
18,30 - 20,00 házená   od 19,00 k pronájmu
20,00 - 21,30 k pronájmu  
 


Závazná pravidla pro využití sálů
  1. Každý oddíl opustí sál v přesně stanovenou dobu dle tohoto rozpisu a nezdržuje se v prostoru sálů a šaten ani když netrénuje
  2. Každý oddíl musí uklidit nářadí a náčiní v době do opuštění sálů dle tohoto rozpisu
  3. Do sp. haly vstupují cvičenci jen s trenérem, a to max. 10 min. před zahájením tréninku. Do sálů vstupují výhradně přeš šatny, a to max. 5 min. před zahájením tréninku
  4. Klíče od šaten vydává vrátný výhradně trenérům určených vedením oddílů, kteří po kontrole šaten při odchodu osobně předávají klíč na vrátnici
  5. Cvičenci cvičí jen v čisté obuvi se sálovou podrážkou nedělající šmouhy na podlaze, každé poškození sálu či nářadí je cvičenec resp. trenér povinen hlásit na vrátnici sp. haly.

Velký zrcadlový sál

Po   15,00- 16,00 Pilates   16,00- 17,30 Kick box 18,00- 20,00 Pilates  
Út 16,30- 17,30 Orient. tance   19,00- 20,00 Joga  
St 16,00- 17,30 Kick box 18,00- 20,00 Pilates  
Čt 16,30- 18,30 Orient. tanec
So


Malý zrcadlový sál

Po   18,30- 20,00 Jóga Střílky
Ut   18,00- 19,00 Zdravotní cvičení pro ženy
St  
Čt 18,00- 19,00 Zdravotní cvičení pro ženy


Neobsazené termíny je možné pronajmout :
Velký sál - 880,-Kč/hod
Šerm. sál - 380,-Kč/hod
Malý zrcadl. sál - 310,-Kč/hod
Velký zrcadl. sál - 320,-Kč/hod

        
        
        

Úvodní stránka pronajem Center